Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2011

malinowa94
20:54
7094 5119
moja darbuka <3

July 21 2011

malinowa94
08:18
7615 c933 390
Reposted bygriberusagiimyanaj

July 07 2011

malinowa94
20:01
8617 0611 390
Reposted byChwytajDzien ChwytajDzien
malinowa94
18:15
8398 288b
Reposted fromrainbow2233 rainbow2233

July 06 2011

malinowa94
22:15
„Szczęście jest rezultatem naszego osobistego wysiłku. Trzeba o nie walczyć, dążyć do niego, upierać się przy nim, a czasami nawet szukać go na drugim końcu świata.” 
— Elizabeth Gilbert - Jedz, módl się, kochaj
Reposted fromohshit ohshit
malinowa94
22:13
Piękno nie jest ani chude, ani grube, ani blond, ani wysokie, ani niskie, jest po prostu czystą radością życia.
Reposted fromohshit ohshit viaeateateat eateateat
malinowa94
22:13
8785 26a0 390
Reposted frombravoure bravoure viapatkaa patkaa
malinowa94
22:11
9078 3eb6 390
malinowa94
22:11
malinowa94
22:09
3309 87ae 390
Reposted fromsurpriseme surpriseme viapatkaa patkaa
malinowa94
21:42
Szykuje się miły dzień w Międzybrodziu :))
malinowa94
21:42
8854 fd1a
Reposted bypatkaanirvana27666rainbow2233ChwytajDzienciszajaiczas
malinowa94
06:43
2493 0cf5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl